1. Wybór nieadekwatnej formy prowadzenia działalności gospodarczej do rozmiaru i przedmiotu działalności;
  2. Nie zawieranie umów pisemnych lub podpisywanie dokumentów bez wcześniejszej analizy prawnej;
  3. Brak umowy między wspólnikami określającej wzajemne prawa i obowiązki wspólników;
  4. Dopuszczenie inwestora i utrata kontroli nad firmą;
  5. Nie stosowanie umów o zachowaniu poufności;
  6. Brak zabezpieczenia własności intelektualnej i praw autorskich prowadzonej firmy;
  7. Brak polityki w zakresie ochrony danych osobowych;
  8. Stosowanie wzorów umów współpracy lub przedwczesne zawieranie umów o pracę;

Zawieranie na początku prowadzonej działalności długoterminowych umów bez możliwości wcześniejszego ich rozwiązania (np. najmu, dostawy usług itp.);

  1. Korzystanie ze wzoru umowy spółki s24 – w szczególności w przypadku, gdy spółka składa się z kilku wspólników.