1. Nie mając doświadczenia podejmują się samodzielnie prowadzenia księgowości firmy;
  2. Przy wyborze biura rachunkowego/doradcy podatkowego kierują się wyłącznie ceną usługi, a nie np. opiniami, rekomendacją lub doświadczeniem biura rachunkowego/doradcy podatkowego;
  3. Zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu lub nie zaliczają wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością do kosztów uzyskania przychodów;
  4. Nie korzystają z możliwości złożenia wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
  5. Nie mają świadomości istnienia ryzyka uznania przez organy podatkowe niektórych świadczeń na ich rzecz za nieodpłatny przychód podatkowy;
  6. Nie maja świadomości istnienia regulacji dotyczących cen transferowych;
  7. Stosują nieprawidłową stawkę podatku VAT na sprzedawane towary lub usługi;
  8. Nie monitorują zmian w przepisach podatkowych. Ustawy VAT, PIT, CIT przez ostatnie 5 lat były wielokrotnie zmieniane.