Umowa poufności (NDA) dla inwestora

Startup pragnący pozyskać dodatkowy kapitał na rozwój działalności często staje przed trudnym wyborem źródła finansowania (np. kredyt bankowy, prywatny inwestor, fundusz inwestycyjny). Często decyduje się na znalezienie odpowiedniego inwestora. Jak przygotować dla niego umowę NDA?

Pierwszym krokiem powinno być przygotowanie dokumentu, w którym precyzyjnie i szczegółowo opiszemy potencjał firmy oraz wskażemy np. na co przeznaczymy pozyskany kapitał. Tak zwany teaser inwestycyjny powinien koncentrować się na produkcie czy usłudze startupu.

(więcej…)

Koszty podatkowe w startupie. Co możemy “wrzucić w koszty”?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków. Dzięki kosztom podatkowym przedsiębiorca płaci niższy podatek, gdyż po odliczeniu kosztów od przychodu, uzyskuje dochód, od którego wylicza się podatek. W praktyce im większe koszty, tym mniejszy podatek zapłaci.

Dlatego też urzędy skarbowe bardzo skrupulatnie weryfikują wydatki ponoszone przez przedsiębiorców i wymagają udowodnienia związku wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą. To właśnie koszty podatkowe i ich zaliczanie stają się często głównym powodem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Koszty, które zostaną zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodów, a które nie spełniają założeń przepisów prawa podatkowego, mogą być źródłem odpowiedzialności karnoskarbowej. Jeśli organ podatkowy uzna, że zakwalifikowanie wydatków było niewłaściwe, automatycznie uzna, że podatnik rozliczył podatek dochodowy niewłaściwie.

(więcej…)

Akademia Prawa dla Startupów

Akademia Prawa dla Start-upów – bezpłatne spotkania dla Startupów.

W trakcie godzinnego spotkania odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania spółek z o.o., tworzenia umów handlowych, pozyskiwania dofinansowania, tworzenia umów między wspólnikami.

FORMUŁA SPOTKANIA 1:1 – DLA KAŻDEGO MAMY PRZEZNACZONĄ JEDNĄ GODZINĘ.

Chcemy podzielić się naszą wiedzą oraz doświadczeniem. W przystępny sposób podajemy rozwiązania prawne i podatkowe.

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji prawnych lub podatkowych proszę wypełnić formularz kontaktowy lub przesłać e-maila na adres kontakt@apstartup.pl

Wady spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana. Spółki kapitałowe opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%.

Podatek CIT płaci się od dochodu spółki z o.o., czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów. W przypadku wypłaty zysku (tak zwanej dywidendy) wspólnikom spółki z o.o., należy policzyć podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%.  W przypadku zysku na poziomie 100 tys. zł łączny podatek wyniesie 34.390 zł.  (więcej…)

Zalety spółki z o.o.

Spółka z o.o. to bardzo uniwersalna i popularna forma prowadzenia biznesu. Działalność sp. z o.o. jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych.

W praktyce sp. z o.o. może być wykorzystana przez Startup na etapie budowaniu biznesu, ale sprawdza się także w realizowaniu interesy na wielką skalę.

Podstawową zaletą sp. z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność udziałowców za długi spółki. Każdy ze wspólników chroni swój majątek prywatny przed nieudanym interesem spółki z o.o. (więcej…)

Prawne błędy Startupów

 

 1. Wybór nieadekwatnej formy prowadzenia działalności gospodarczej do rozmiaru i przedmiotu działalności;
 2. Nie zawieranie umów pisemnych lub podpisywanie dokumentów bez wcześniejszej analizy prawnej;
 3. Brak umowy między wspólnikami określającej wzajemne prawa i obowiązki wspólników;
 4. Dopuszczenie inwestora i utrata kontroli nad firmą;
 5. Nie stosowanie umów o zachowaniu poufności;
 6. Brak zabezpieczenia własności intelektualnej i praw autorskich prowadzonej firmy;
 7. Brak polityki w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Stosowanie wzorów umów współpracy lub przedwczesne zawieranie umów o pracę;

Zawieranie na początku prowadzonej działalności długoterminowych umów bez możliwości wcześniejszego ich rozwiązania (np. najmu, dostawy usług itp.);

 1. Korzystanie ze wzoru umowy spółki s24 – w szczególności w przypadku, gdy spółka składa się z kilku wspólników.

8 podatkowych błędów w Startupie

 

 1. Nie mając doświadczenia podejmują się samodzielnie prowadzenia księgowości firmy;
 2. Przy wyborze biura rachunkowego/doradcy podatkowego kierują się wyłącznie ceną usługi, a nie np. opiniami, rekomendacją lub doświadczeniem biura rachunkowego/doradcy podatkowego;
 3. Zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu lub nie zaliczają wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością do kosztów uzyskania przychodów;
 4. Nie korzystają z możliwości złożenia wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
 5. Nie mają świadomości istnienia ryzyka uznania przez organy podatkowe niektórych świadczeń na ich rzecz za nieodpłatny przychód podatkowy;
 6. Nie maja świadomości istnienia regulacji dotyczących cen transferowych;
 7. Stosują nieprawidłową stawkę podatku VAT na sprzedawane towary lub usługi;
 8. Nie monitorują zmian w przepisach podatkowych. Ustawy VAT, PIT, CIT przez ostatnie 5 lat były wielokrotnie zmieniane.