Split payment

I. Podzielona płatność czyli tzw. split payment.  Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Z treści przytoczonego art. 108a ust. 1 u.p.t.u (ustawy o podatku od towarów i usług.Dz.U.2017.1221 t.j. (więcej…)