Spółka z o.o. to bardzo uniwersalna i popularna forma prowadzenia biznesu. Działalność sp. z o.o. jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych. W praktyce sp. z o.o. może być wykorzystana przez Startup na etapie budowaniu biznesu, ale sprawdza się także w realizowaniu interesy na wielką skalę. Podstawową zaletą sp. z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność udziałowców za długi spółki. Każdy ze wspólników chroni swój majątek prywatny przed nieudanym interesem spółki z o.o.

Dwuosobowa spółka z o.o. pozwała uniknąć płacenia składek ZUS przez wspólników.

Spółka z o.o. oferuje również udziałowcom możliwość dość swobodnego ukształtowania postanowień umowy spółki.

Ponadto bardzo łatwo można uzyskać dodatkowy kapitał na rozwój spółki z o.o. np. poprzez wprowadzenie nowego wspólnika, pożyczki lub dopłaty.

Spółkę z o.o. mogą zakładać oraz być wspólnikami obcokrajowcy