Spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana. Spółki kapitałowe opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Podatek CIT płaci się od dochodu spółki z o.o., czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów. W przypadku wypłaty zysku (tak zwanej dywidendy) wspólnikom spółki z o.o., należy policzyć podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%.  W przypadku zysku na poziomie 100 tys. zł łączny podatek wyniesie 34.390 zł.

Na pewno jest więcej formalności w sp. z o.o. niż przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ponadto koszty obsługi księgowej mogą być wyższe niż w przypadku jednoosobowej firmy.