Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą ze względu na odpowiedzialność majątkową ciążącą w całości na właścicielu, bądź też ze względu na chęć pozyskania kapitału zewnętrznego lub planu odsprzedaży firmy lub jej części, bardzo często rozważają zmianę formy prowadzonej działalności właśnie – na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analizując przedmiotową problematykę należy pamiętać że w przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorcy będącego małym podatnikiem nie obejmują przepisy ustawy o rachunkowości, księgowość opiera się na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałcie ewidencjonowanym, musi być księga przychodów i rozchodów ( tzw. KPiR), ewidencja przychodów lub karta podatkowa.

Co za tym idzie, możliwe jest prowadzenie księgowości samodzielnie  przez przedsiębiorcę, a nawet w przypadku decyzji o korzystaniu z biura rachunkowego koszt prowadzenia jest niższy niż w przypadku pełnych ksiąg rachunkowych.

Niewątpliwym plusem jest brak konieczności szczegółowej ewidencji gotówki, co oznacza że wypracowany zysk staje od razu zyskiem przedsiębiorcy, którym może on swobodnie dysponować.

W odniesieniu do osób rozpoczynających prowadzenie działalności nie bez znaczenia pozostaje również bezpłatna rejestracja i aktualizacja danych w CEIGD.

Zupełnie inaczej wygląda księgowość w sp. z o.o.

Nie ma wątpliwości że ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników  Spółki z o.o. jest plusem, nie możemy jednak zapominać że zdecydowanie więcej czasu potrzeba na kontrolę podmiotu prowadzącego pełną księgowość niż w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i ewidencjonującej zdarzenia gospodarcze w sposób uproszczony w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Z każdym rokiem podatkowym spółka z o.o. winna przygotować właściwe sprawozdania finansowe, czyli „rachunek zysków i strat”, „bilans” i „informacje dodatkowe”.

Szczegółowe ewidencje księgowe są źródłem dostarczającym ważnych i rzetelnych informacji, które pozwalają kontrolować i analizować wydatki, koszty oraz źródła otrzymywanych przychodów, co ułatwia planowanie przyszłych inwestycji. Dodatkowo istnieje możliwość  stosowania tzw. polityki rachunkowości, dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstwa.

Wadą jest wyższy koszt prowadzenia księgowości i konieczność korzystania z usług biura rachunkowego lub wykwalifikowanej księgowej.

Otrzymane z tytułu wystawionych faktur należności stanowią własność Spółki – właściciel nie może nimi dysponować dla celów prywatnych Dopiero w momencie wypłaty wynagrodzenia etatowego lub dywidendy (wypłata ta jest dodatkowo opodatkowana) właściciel może dysponować pieniędzmi jak swoimi.

Wszystko zależy od planu i perspektywy rozwoju prowadzonej działalności, gdy staje się ona złożona a jej skala większa, podstawowa księgowość niewątpliwie staje się niewystarczająca.

Warto zatem rozważyć wszelkie pozytywy i negatywy powyższych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Akademia Prawa dla Start-upów
Doradztwo prawne w Warszawie. Świadczymy obsługę prawną i podatkową firm i przedsiębiorców.