1. Wybór nieadekwatnej formy prowadzenia działalności gospodarczej do rozmiaru i przedmiotu działalności;

2. Nie zawieranie umów pisemnych lub podpisywanie dokumentów bez wcześniejszej analizy prawnej;

3. Brak umowy między wspólnikami określającej wzajemne prawa i obowiązki wspólników;

4. Dopuszczenie inwestora i utrata kontroli nad firmą;

5. Nie stosowanie umów o zachowaniu poufności;

6. Brak zabezpieczenia własności intelektualnej i praw autorskich prowadzonej firmy;

7. Brak polityki w zakresie ochrony danych osobowych;

8. Stosowanie wzorów umów współpracy lub przedwczesne zawieranie umów o pracę;

9. Zawieranie na początku prowadzonej działalności długoterminowych umów bez możliwości wcześniejszego ich rozwiązania (np. najmu, dostawy usług itp.);

10. Korzystanie ze wzoru umowy spółki s24 – w szczególności w przypadku, gdy spółka składa się z kilku wspólników.